פרוטוקול האסיפה הכללית 27.11.1948

* החבר זיידמן נבחר ליו"ר האסיפה.
* האסיפה אישרה את פעולות הוועד שדווחו לה , אשר התרכזו בשמירה על הקיים וחתירה להתרחבות על-ידי תוספת קרקע.
* האסיפה אישרה (פה אחד), את המאזן לשנת 1946-1947.
* האסיפה אישרה (פה אחד) את ההסכם עם משתכני רסקו, בהתאם להחלטת הוועד מ 18.9.48:
כל משתכני רסקו יצטרפו כתושבים שווים, לזכויות וחובות שכונת אונו.
הוועד מתחייב לערוך בהקדם בחירות לוועד השכונה, בהם ישתתפו גם משתכני רסקו. עד הבחירות, יצטרף היימן (שנבחר על-ידם) לוועד.
הוועד החדש שייבחר, ינהל את כל הפעולות, פרט לפעולות הנוגעות ל"אגודת פועלים שיתופית בע"מ", שתנוהלנה גם להבא בנפרד.
* לוועד החדש של השכונה נבחרו: זיידמן, טירולר, פייזר פישר והיימן. ארבעה הראשונים נבחרו כוועד "האגודה השיתופית."

משתתפים: 53 חברי השכונה
חתומים על הפרוטוקול: זיידמן וטירולר

/// מיכל 9 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש