פרוטוקול האסיפה הכללית 2.11.1945

* ליו"ר האסיפה נבחר החבר זיידמן ישעיהו.
* זיידמן מסר בשם הוועד על פעולותיו, בעיקר על קידוח הבאר, האמור לעלות כ 5,000 לא"י ועל הקמת בית-העם, שתעלה כ 3,000 לא"י – שניהם עומדים להיגמר תוך ארבעה עד שישה חודשים.
* האסיפה אישרה (פה אחד), את המאזן לשנת 1944.
* האסיפה החליטה (פה אחד) להשאיר את הוועד הנוכחי בכהונתו.

משתתפים: 38 חברי האגודה
חתומים על הפרוטוקול: זיידמן ישעיהו ופייזר ברונו

/// מיכל 9 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש