פרוטוקול האסיפה הכללית 18.8.1944

* ליו"ר האסיפה נבחר זיידמן ישעיהו.
* הוועד מסר דו"ח כספי ומעשי מפעולותיו במשך שנת עבודתו, כולל הכנותיו להקמת בית-העם, היחסים עם "משתכני רסקו" ופתיחת דרך לפרדס רייספלד.
האסיפה אישרה (פה אחד), את המאזן לשנת 1943, שהוצג לה.
* לוועד נבחרו זיידמן, פייזר, וולך, גרינברג ב. ובלום.

משתתפים: 35 חברי האגודה
חתומים על הפרוטוקול: זיידמן ישעיהו ופייזר ברונו

/// מיכל 9 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש