פרוטוקול האסיפה הכללית 1.10.1949

האסיפה התקיימה בבית-העם.

הוועד דיווח על פעולותיו להשגת חוקה של מועצה מקומית, והציע לאשר לו תקציב זמני לשלושה החודשים הקרובים, בהנחה שבמהלכם תושג החוקה וניתן יהיה לפעול בהתאם לה.
בוויכוח שהתפתח, דרשו חברים שהוועד יפעל להארת הרחובות, נטיעת "גן מיכאל", תיקון הכביש והשגת טלפון – בהערכה שהמימון שיידרש יהיה כ 1,000 לא"י. בהמשך אישרה האסיפה (פה אחד) את התקציב וגם הסמיכה את הוועד לפעול לביצוע ארבע הפעולות הנ"ל, שלמען מימונן יוטל על כל תושב מס מיוחד בסך 10 לא"י, אשר ישולם על-ידי 5 תשלומים חודשיים.

הערה: המשך פרוטוקול האסיפה אינו קריא לחלוטין.
משתתפים: אין התייחסות למספרם

/// מיכל 9 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש