פרוטוקול הנהלה 26.6.62

הזמנת תכניות למעון ילדים ולמרכז תרבות
טרקטור ומכונית לאיסוף אשפה
הסדרת ניקיון ליד בית הקולנוע
העלאת מחיר המים ב 2 אגורות
אישור בניית חומה בביצוע עצמי סביב מגרש "הפועל"
ברור אפשרות לקבלת הלוואה בסך חצי מליון דולר
אישור חוזה עם "קיראון"
וויסות כוח אדם במשרדי המועצה
מכרז דחוף לעבודות ביוב בשטח בנייה של משרד השיכון, כדי לאפשר הכנסת עולים
הגברת פיקוח על גינות בתקופת הקיץ ע"י קשישים
אישור קבלת הלוואות למעבדות בבי"ס התיכון : ממשרד החינוך באמצעות מפעל הפיס ומבנק הפועלים מפעל חיסכון לתיכון
משתתפים: כהן, בוקצ'ין, כץ, ענבי, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש