פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 8) מה-26.6.1970

* לאחר איום הנהלת קולנוע "אור-און" לסגור את הקולנוע, מחליטים להחזיר את הדיון בדבר גובה הפטור מהיטל עינוגים, שיינתן לו, לוועדת הקולנוע בראשות ד"ר יעקב אמיר.
* מאשרים קבלת הלוואות:
50,000 ל"י (מבנק משכנתאות לשיכון) – לתשלום חובות.
100,000 ל"י (מאוצר השלטון המקומי) – למימון ביניים לאיזון התקציב.
300,000 ל"י (מבנקים) – לאיזון התקציב לשנת 1970/71.
* מאשרים יציאת ראש המועצה הקיץ לשבועיים לחו"ל ואת זכות החתימה בהיעדרו, לממלא מקומו ד"ר יעקב אמיר.
* מאשרים תוספת חודשית לעובדי רשת הביוב, בסך 50 ל"י, כגמול עבור סיכון ומאמץ.
* ממליצים בפני המועצה, על פגרה בחודש אוגוסט.
* מחליטים להיענות לחברת "נתיבות" למתן פיצוי חד-פעמי, בגין הוצאות שנגרמו להם בקשר לגביית חובות מהמועצה. גובה הפיצוי יוחלט בין ראש המועצה ו"נתיבות".
* מאשרים למרדכי אורנשטיין: 300 ל"י להוצאות עצרת הזיכרון וחגיגות יום העצמאות, ו 600 ל"י להכנת ועריכת ביטאון המועצה "קריית אונו לאזרח".
* מחליטים, עקרונית, על רכישת ציוד לצורכי מל"ח: דיזל גנרטור, מכלי מים, אלונקות וציוד עזרה ראשונה למקלטים.
*מחליטים לפרסם מכרזים:
לעבודות השלמת ביוב במספר רחובות.
להקמת מתקני משחקים שברשותנו, על המגרשים הציבוריים שנקבעו על-ידי מהנדס המועצה.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
ד"ר יעקב אמיר, עמנואל ירדני – סגני ראש המועצה
יעקב נחושתן – חבר המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידוב – גזבר המועצה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש