פרוטוקול ישיבת המועצה ( מס' 5) – 12.3.1970

* למרות שהמועצה רואה בחומרה חריגות מהתקציב, היא מסכימה (שלושת חברי סיעת המערך נמנעו) לאשר העברות מסעיף לסעיף ושינויים בתקציב המועצה לשנת 1969/1970, היות והעבודות כבר בוצעו (טרם נכנסה המועצה הנוכחית לתפקידה ב 1.12.1969) – בתנאי שההסתייגות תובא לידיעת משרד הפנים והוא יאשר את ההעברות.
* מאשרים (שלושת חברי סיעת המערך נמנעו) קבלת הלוואה בסך 75,000 ל"י (מבנק הפועלים), לכיסוי גירעונות בסעיף החינוך.
* מאשרים (פה אחד) את החלטת ישיבת הוועדה להקלה במסים לגבי חלק מהסעיפים. הדיון
לגבי השאר נדחה למועד אחר.
* מאשרים (פה אחד) את חוזה השכירות של חנות השייכת לחברת "רסקו" עם פ., כפי שיועבר
על-ידי היועץ המשפטי של המועצה.
* אישור הוצאה חד-פעמית (נמנע אחד) בסך 2,000 ל"י, לאדם שהובטחה לו (על-ידי המועצה הקודמת) השתתפות חלקית בהפסד הכספי שנגרם לו, בגין הפרת הבטחה לזכות בדירה
בהגרלת דירות בקיראון.
* מאשרים (פה אחד) להמליץ על ראש המועצה אביגדור ורשה, כנציג המועצה בוועדת בניין ערים.
* מחליטים (שלושת חברי סיעת המערך נמנעו) על קבלה ללא תמורה ממנהל מקרקעי ישראל של חלקות בצפון-מזרח (ליד מאגר המים) ועל חכירה בדמי מפתח סמליים, של חלקה המיועדת לבניין ציבורי.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
ד"ר יעקב אמיר, צבי פרידמן – סגני ראש המועצה
יעקב נחושתן, עליזה רונטל, זלמן נוימן, מילק נוימן, סמי כץ, דוד דבורה – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידוב – גזבר המועצה, עמוס אורן – מהנדס המועצה,
עו"ד צבי מיתר – היועץ המשפטי למועצה
הערה: שמו של זלמן נוימן לא מופיע בפרוטוקול , אולם שמו מופיע במהלכו כמשתתף פעיל.

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש