פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 4) – 4.3.1970

היענות לבקשת המערך, לתיקון טעות בפרוטוקול מישיבת המועצה מה 4.12.1969: חברי המערך לא הצביעו נגד בחירת הסגנים, אלא נמנעו מההצבעה.
בקשת המערך (המנומקת) לדחיית הישיבה נדחתה, בגין הצורך באישור סעיפים דחופים. הדיון בסעיפים האחרים, יידחה לישיבה הבאה.

* אישור ארבעת המועמדים לחנויות ברחוב הרקפת, שהומלצו על-ישי המועצה הקודמת. שלושת נציגי המערך נמנעו (בטענה, שמאז ההמלצה חלו התפתחויות, המחייבות הוספת מועמדים ).
* מחליטים לערוב להלוואה בסך 8,000 ל"י לרכישת דירה מחוץ לקריית-אונו, למשפחה הזקוקה לשיקום מיוחד – בהתאם להבטחה שניתנה על-ידי המועצה הקודמת. הערבות תועבר לאישור משרד הפנים (שניים נמנעו).
* מחליטים על קריאת שמות לרחובות, על-שם: קרן היסוד, יאיר שטרן, אריה בן אליעזר, ש"י עגנון והרב יוסף חיים.
* אישור ועדות:
סיעת המערך לא השתתפה בהצבעות, לאחר הודעה חוזרת, שכל זמן שלא תקבל ייצוג בהתאם לכוחה בוועדות חובה, לא תשתתף בוועדות זכות.
ועדת חינוך ותרבות – אביגדור ורשה היו"ר, סה"כ 11 חברים (8 נציגי ציבור, חלוקה מפלגתית).
ועדת ספורט ונוער – עליזה רונטל היו"ר, סה"כ 11 חברים (6 נציגי ציבור, חלוקה מפלגתית).
ועד שירותים – ד"ר יעקב אמיר היו"ר, סה"כ 7 חברים (4 נציגי ציבור, חלוקה מפלגתית).
ועדת רישיונות – יעקב נחושתן היו"ר, סה"כ 9 חברים (6 נציגי ציבור, חלוקה מפלגתית).
ועדת קליטה ועליה – זלמן נוימן היו"ר, סה"כ 9 חברים (7 נציגי ציבור, חלוקה מפלגתית).
* אישור סעיפים מישיבת ועדת הנהלת המועצה מיום 2.2.70 (שלא אושרו ב 4.2.70) :
מאשרים (פה אחד) את הוצאת יעקב כהן, בעת שהותו בגרמניה, בסך 815 מ"ג.
מאשרים השתתפות המועצה המקומית, למפעל נטיעת יער לכבוד הנשיא זלמן שזר, בסך 200 ל"י.
מאשרים (פה אחד) הלוואה בסך 100,000 ל"י לעבודות ביוב, מהחברה המרכזית למפעלי ביוב, באמצעות בנק הפועלים.
* אישור סעיפים מישיבת ועדת הנהלת המועצה מיום 24.2.70
מאשרים (פה אחד) הלוואה בסך חצי מיליון ל"י לכיסוי גירעונות, מתקציב פיתוח של משרד הפנים, על-ידי אוצר השלטון המקומי.
מאשרים (פה אחד) הלוואה בסך 50,000 ל"י ממשרד השיכון, לשיפוצים במבני ציבור.
מאשרים (פה אחד) ביצוע תיקונים בכבישים בקווי "דן" (לאחר איום החברה, שתפסיק לפעול) ופירסום מיכרז לביצוע העבודות הנדרשות.
לאור המלצת נציבות המים, מאשרים אספקת מים לשיכון "רמת אילן" שבגבעת שמואל, לתקופה של שנה. כמות שלא תעלה על 100,000 מ"ק (במחיר 24 אגורות נטו למ"ק), לאחר אישור המתכנן, שהאספקה לקריית-אונו לא תיפגע.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
ד"ר יעקב אמיר, צבי פרידמן – סגני ראש המועצה
יעקב נחושתן, עליזה רונטל, יעקב כהן, סמי כץ, דוד דבורה – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה, עמוס אורן – מהנדס המועצה,
עו"ד צבי מיתר – היועץ המשפטי למועצה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש