פרוטוקול ועד השכונה 21.3.1941

התקבל אישור הבנק להתחלת בניית 25 בתים.
החבר רבינוביץ יבוא לבדוק פתיחת מרפאה בשכונה.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש