פרוטוקול ועד השכונה 18.4.1941

משלחת לסוכנות היהודית לברר השתתפותה בבניית בניינים חדשים.
במרפאה שתקום, תהיה אחות שעתים מדי יום. עליה לגור בכפר אונו.
קושי בתיקון הכביש לכפר. ריספלד ישתתף בתיקון הכביש, כולל הוספת דרך לפרדס שלו על חשבונו.
מתקיים מו"מ לקידוח באר במקום.
גרינברג נבחר לגזבר. הוחלט כי המזכירות תחתום בשם השכונה.
נבחרה ועדת צרכנייה, שתפקידה לטפל בהקמת צרכנייה.
הוגש תקציב ואושר.
הוחלט לקרוא לאסיפה כללית.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש