פרוטוקול ועד השכונה 14.4.1941

הוצע מבנה ארגוני :
מזכירות 3 חברים: זייף, וולך, גרינברג.
גזבר: ייבחר בעתיד
ועדת משען ואספקה: עורבי
ועדת שיפור המקום: רובין ועורבי
ועדת שמירה: פישר, ברנפלד, בירנבאום.
ועדת מים: רובין, פייזר, גוסטב מנדל.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש