פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 3) – 4.2.1970

בעקבות בקשת חברי סיעת המערך לדחות את הישיבה – ולכן אינם נוכחים בה, הוחלט לקיים דיון, רק בסעיפים שדחייתם אינה סובלת דיחוי.

א. אישור פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 1:
מאשרים את הטלת בדיקת טיב ביצוע עבודת סלילת הכביש ברחוב פנקס ואת הצעת הקבלן לתיקון שני הקטעים המסוכנים בכביש אורנים, על מהנדס המועצה.
מחליטים (פה אחד), שהמועצה תקבל לידיה ממנהל מקרקעי ישראל ומחברת "קיראון", את הבעלות על שטחי הציבור בקיראון – בתנאי שהשטחים יהיו נקיים מכל מבנה (כמו שרידי צריפי המעברה, שנועדו להריסה) וחלקה המיועדת לדרך (הנמצאת בבעלות פרטית של רב-און).
מאשרים (פה אחד) קבלת הלוואה ממשרד החינוך, להקמת גן הילדים ב"רימון".
מחליטים (פה אחד) לבטל קנס פיגורים, לכל מי שיפרע את חוב המסים עד 31.3.70.
ב. מיידעים לגבי פרסום מכרז למכירת ה"לארק" של המועצה.
ג. מאשרים (פה אחד) חידוש פרסום המכרז, לגבי ביצוע הרחבת מכון טיהור השפכים
באור-יהודה.
ד. מחליטים (פה אחד) על הכרזת מלווה פנימי מתושבי קריית-אונו, על-מנת לסייע למועצה.
ה. מאשרים (פה אחד) את עליזה רונטל, כנציגת המועצה בקונסרבטוריון.
ו. מאשרים (פה אחד) קבלת הלוואה לצורך הסדרת תשלומי חובות: מבנק הפועלים (300,000 ל"י),
דיסקונט (78,000 ל"י) ולאומי (27,000 ל"י).
ז. מאשרים (פה אחד) קבלת הלוואה לתיקון מתקני הספורט, בסך 15,000 ל"י.
ח. מאשרים קבלת הלוואות ממפעל הפיס, למספר מבני חינוך – סה"כ 575,000 ל"י.
ט. בהתחשב בהיעדרות חברי סיעת המערך, הובאו לאישור רק הוועדות שבחירתן אינה סובלת דיחוי – ושבחירתן גם אושרה פה אחד:
ועדת סעד (המורכבת , נוסף ליו"ר, משלושה חברי מועצה ושלושה נציגי ציבור)
ועדת ערר לענייני סעד (המורכבת מנציג משרד הסעד, נציג לשכת הסעד ושלושה נציגי ציבור)
ועדה להקלה במסים (המורכבת נוסף ליו"ר, משלושה חברי המועצה ומנציג ציבור אחד)
בית דין למס עסקים (המורכבת מעו"ד ושני נציגי ציבור)
ועדת אד-הוק לעניין מס עינוגים בקולנוע "אור-און" (הכוללת גם את עו"ד צבי מיתר)

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
עמנואל ירדני, צבי פרידמן, יעקב נחושתן, עליזה קרונטל, ד"ר יעקב אמיר, זלמן נוימן – חברי המועצה
חסרים: סמי כץ, יעקב כהן, מילק קרמר, דוד דבורה – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה, עמוס אורן – מהנדס המועצה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש