פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 6.11.1940

ביום ה-8 לחודש ימסור מרגלית 100 דונם קרקע. האדמה תירשם על שמות שפיגלשטין ופישר.
הוחלט לשכור שומר בשכר לשמירה בזמן שלום. השמירה היא נגד גנבות ולא לנושא ביטחון. התשלום ייגבה מהחברים כמס פרוגרסיבי.
משלחת לרסקו תדרוש כי רסקו תשתתף בהוצאות נושא ביטחון. החברים לא משלמים את מס הביטחון.
נקבעה אסיפה ל-7 לחודש תדון: בעיית הביטחון, חזות המקום – שתילת עצים.
לוי לאה מונתה למזכירה תכתוב מכתבים, פרוטוקולים, הנהלת ספרים. משכורתה 2 לאי, לחודש.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש