פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 1 ) מה-30.3.1970

מתוך 10 הבקשות לרישיונות שנדונו, אושרו ארבע הבקשות לגבי חלוקת חלב, פתיחת/העברת זכויות לאטליז וחנויות לדגים. שאר הבקשות למכולות ולחנויות לירקות ופרות, נדחו למועד מאוחר יותר – חלק מהמבקשים התבקשו גם להוכיח עמידה בתנאים בריאותיים.

משתתפים: יעקב נחושתן יו"ר
דוד אוחנה, משה שטרנפלד, צבי פרידמן – חברי המועצה

 

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש