פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלת המועצה (מס' 7) מה-28.5.1970

מאשרים 1,000 ל"י ל"יום היחידה המאומצת", שיתקיים ב-25.6.70.
מחליטים על שכר חודשי בסך 300 ל"י לעו"ד צבי מיתר, עבור ייעוץ משפטי שוטף.
עבור ייצוג חיצוני ישולם לו בנפרד.
מחליטים על התקנת חוק עזר לגביית אגרה חודשית בסך 1 ל"י, לטיפול בנגררות האשפה.
מחליטים על התקנת חוק עזר להסדר מיקום חניות כלי רכב, על-מנת לאפשר ניקוי הכבישים.
מחליטים להביא לדיון את בקשת האגוד הארצי למסחר זעיר, בדבר סגירת חנויות אחת לשבוע בימי ג' אחרי הצהריים.
הורכבה ועדת ספורט בראשות הלל רסקין, שתפקידה להכין תכנית-אב לפיתוח מתקני ספורט ולקביעת מיקומם.
מחליטים על אישור משרה ופרסום מכרז לתפקיד מדריך נוער חבורות רחוב.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
צבי פרידמן, ד"ר יעקב אמיר – סגני ראש המועצה
עליזה רונטל – חברת המועצה
נוכח: דוד ענבי – מזכיר המועצה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש