פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 6) מה-2.5.1970

מחליטים על:
1. קבלת הלוואה בסך 300,000 ל"י מאוצר השלטון המקומי, להקמת בניין ל"חטיבת הביניים".
2. מתן הנחה למשלמי מסים מראש, לשנת 1970/71.
3. פטור מתשלום ארנונה כללית לעולים חדשים, בשנת עלייתם הראשונה, בעקבות אישור משרד הפנים.
4. רכישת שני מבנים לבתי כנסת, בתנאי שתחילה יושג מימון לרכישתם.
5. התקשרות למדביר עכברושים לתקופה של 5 חודשים.
6. השתתפות בתחזוקת רכב של ראש המועצה, מיום כניסתו לתפקיד.
7. הקצבת תרומה חד-פעמית לארגון נוער חרדי – בנות ישראל.
8. בהתאם להוראות משרד הפנים, מינוי ועדת קבלת עובדים המורכבת משני סגני ראש המועצה, מזכיר המועצה, שלושה נציגי ועד העובדים ושלושה נציגי ציבור.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
צבי פרידמן, עמנואל ירדני, ד"ר יעקב אמיר – סגני ראש המועצה
יעקב נחושתן – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש