פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 1) – 30.11.1969

בעקבות בקשת יעקב כהן היו"ר, להציע מועמדים לבחירת ראש המועצה המקומית, הוחלט ברוב קולות (בהתנגדות כהן, קרמר ודבורה, נוימן נמנע) לבחור באביגדור ורשה לתפקיד זה (המועמד היחיד שהוצע).

משתתפים: יעקב כהן יו"ר
מילק קרמר, דוד דבורה, צבי פרידמן, יעקב נחושתן, עמנואל ירדני, זלמן נוימן, ד"ר יעקב אמיר, אביגדור ורשה, עליזה קרונטל – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידוב – גזבר המועצה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש