פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים (מס' 4) מה-26.6.1970

א. מכרז מס/ 4/70 – הקמת מבנה לבית ספר בן 24 כיתות:
היות ועד המועד האחרון הוגשה רק הצעה אחת, הוחלט לפרסם שנית את אותו מכרז, כשההצעה שכבר הוגשה תשתתף גם במכרז החוזר.
ב. מכרז מס' 2/70 – ציפוי כבישים ומדרכות:
לאחר בדיקת שלוש ההצעות שהתקבלו לגבי ציפוי הכבישים, הוחלט למסור את העבודה לבעל ההצעה הזולה ביותר.
ההחלטה לגבי עבודת המדרכות, נדחתה לתאריך מאוחר יותר.

משתתפים: עמנואל ירדני – יושב ראש
צבי פרידמן, יעקוב נחושתן – חברי הוועדה
עמוס אורן – מהנדס המועצה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש