פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 4) מה-8.4.1970

א. מקבלים את הצעת ועד העובדים לתרום 250 ל"י לוועד למען החייל – כגובה תרומת העובדים, במקום מסיבת פורים לילדי העובדים.
ב. מאשרים משיכת יתר בשיעור 5% מגודל התקציב המאושר לשנת הכספים 1970/71, מבנק הפועלים ומבנק לסחר חוץ.
ג. מחליטים על פרסום מכרז לבניית מבנה לחטיבת ביניים בן 24 כיתות, בשטח בית ספר "תלמים", בהתאם לתכנית שאושרה על-ידי ועדת בניין ערים ומשרד החינוך.
ד. מחליטים על קבלת שטחים ציבוריים ודרכים למועצה המקומית, ממנהל מקרקעי ישראל, ללא תמורה.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
צבי פרידמן, עמנואל ירדני, ד"ר יעקב אמיר – סגני ראש המועצה
דוד ענבי, עליזה קרונטל – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידוב – גזבר המועצה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש