פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 18.10.1940

מרפאה תיפתח לאחר שהחברים יביאו פנקסים.
חברים הבונים בעצמם מסדירים מול ועד השכונה את הנושאים הבאים: בריכה – כביש, מפעל חינוך, ביטחון, מס עלייה, מנייה לצרכנייה, תחנת משטרה במקום, ועוד.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש