פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 4.10.1940

נעשה ניסיון לסיים את נושא החוב והחומרים החסרים עם החבר אדלר.
הוא טען שאין באפשרותו להחזיר את ה 73 לא"י שחייב. הציע להחזיר 1 לא"י לחודש.
הוחלט להחזיר את הנושא לחברת "ניר" להסכם איתו.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש