פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 13.9.1940

התקבל אישור להעסקת גננת והקמת גן ילדים. בגן יהיו 15 ילדים, גננת מסוג "א" משכורתה 6.5 לא"י לחודש, מהם 2 לא"י ישולמו על ידי  המרכז לחינוך. מתקבל כסף לקניית ריהוט. הגן יפעל 5 שעות ביום.
ישנה הצעה על ידי מלכה חייקין להפעיל גן. יש לה ריהוט מלא, צעצועים ופסנתר.
החבר לוריה מתנגד שהוועד יעסוק בגנבות. זה נושא להעביר לרשויות הכלליות.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש