פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 6.9.40

הוחלט על מסירת מגרשים ללא הגרלה למספר חברים.
כן הוחלט שמי שלא ישלם 8 לא"י תוך שבועיים, יפסיד הזכאות להשתתף בהגרלה.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש