פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 5.7.1940

המשא ומתן עם בני ברק עלה על שרטון. הוחלט לבקש פגישה בהרכב בא כוח "מרכז החקלאי", בא כוח "ניר", חבר ועד אחד.
פישר הודיע כי הצרכנייה מפסיקה לתת קרדיטים לחברים.
יש לטפל בהוצאת רישיון להוצאת מזון מתל-אביב.
שכר עבודה לעובד 6 לא"י לחודש,
בעניין החומרים: הוחלט לעשות שימוש במלט לבניית בניין ציבורי, שישמש ליסודות. הצינורות יישארו כמו שהם.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש