פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 17.5.40

בירור חשבון חברת "ניר" בנושא בניית הגדר. קיימת מחלוקת על גובה החשבון ועל אי סדרים בחוזה, מוזכר שחבר חתם ללא רשות מהוועד, נשלח מכתב לבירור הנושא לחברת "ניר".
כסף של כל חברי האגודה שנאסף עבור רשתות (עבור רשת הגדר?), יופקד בבנק הפועלים על שם החברים: גרינברג בצלאל ושפיגלשטיין.
תכנון פגישה בנושא עבודה עם מועצת בני-ברק בקשר למרכז החקלאי
אגירת מזון בצרכנייה בהתחשב במצב הפוליטי המחמיר.
הוחלט לקנות רובה ציד , כל חבר יתרום 3 לא"י.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש