פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 5.4.40

הוחלט כי אין להשאיר בתים ללא דיירים,
תשלומי מסי המים: הוחלט להפסיק אספקת המים לחבר שלא שילם.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש