פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 31.3.40

עניין השתייכות רוזנפלד לארגון,
ענייני ועדת העבודה יקבלו יעוץ מהמרכז החקלאי,
ועדת המשק מטילה חובת יום עבודה בתחזוקת רחובות ומגרשים ציבוריים, ומי שלא ימלא התנדבות זו יחויב בתשלום יום עבודה.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש