פרוטוקול ישיבת ועד שכונת הפועלים "כפר אונו" 16.3.40

אינפורמציה מלשכת העבודה על מחלוקת עם לשכת העבודה בבני ברק בנושא חלוקת עבודה ונושאי עבודה,
יש למצוא עוד 10 חברים על מנת לקנות את הקרקע,
דו"ח מוועדת הצרכנייה, החבר פרסלר מונה לצרכן-מנהל הצרכנייה בתמורה להלוואה ללא ריבית שנתן לצרכנייה.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש