פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 13) – 2.12.1970

הוחלט פה אחד לפרסם מכרז לתכנון בית הספר הממלכתי החדש ומנהלה (18 כיתות) ברחוב בר יהודה וכן את שמות המהנדסים והמתכנתים שיועסקו על-ידי המועצה.

הוחלט ברוב קולות על הוצאת מכרז להשלמת בית ספר ממלכתי-דתי בסניף "בן זכאי", ברחוב וינגייט, באמצעות משרד האדריכלים רוגן את אברהם ומהנדסים שיועסקו על-ידם. את הטענה, שאין מקום בקריית אונו לשני בתי ספר דתיים, דחה ראש המועצה: "אנחנו בונים בתי ספר בהתאם להנחיות סטטיסטיות, תצפיות וחוות דעת של אנשים העוסקים בחינוך."

לאור הצורך הדחוף בפתרון בעיית בית שחיטה בקריית אונו, הוחלט פה אחד לאשר את ערבות המועצה לגבי הסכם השכירות של המועצה הדתית עם שיכון ופיתוח, לגבי פתיחת המשחטה בשוק הישן.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
חנוך ביטלמן, עמנואל ירדני, צבי פרידמן – סגני ראש המועצה
קלרי גרינוולד, יעקב נחושתן, סמי כץ, מילק קרמר, דוד דבורה – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה, עמוס אורן – מהנדס המועצה
גצל איצקוביץ – מנהל מחלקת החינוך, צבי מיתר – היועץ המשפטי, מרדכי אורנשטיין – הסברה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש