פרוטוקול הנהלה 6.4.65

הישיבה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה
נחמני  – נציג קבוע של משרד העבודה
דיון בתכנית בניין עיר מפורטת מספר תמ"מ 81 – הכנסת תיקונים/ התכנית כוללת 264 יחידות דיור/ הרחבת שיכון הבנים בכפר אז"ר
דיון בבקשות בנייה. אישור בנייה לחברת קיראון לבניית בניינים
דיון בבקשות בנייה מועצה אזורית אונו. היתרים למשען לבניית בית אבות אפעל

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש