פרוטוקול הנהלה 28.3.65

סלילת מדרכות בשדרות אורנים
חיוב תושבים לפי מחיר של 75% בגין מדרכות וביוב  – ולא 100%

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש