פרוטוקול הנהלה 2.3.65

אספקת מים למפעל בלוקים יונה קרטוני
התקנת חשמל בנגריה
מכרז ביוב רחוב וולך

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש