פרוטוקול הנהלה 12.5.65

התקשרות עם גוטסמן-קדר-פיש לפיקוח הנדסי על בניית שיכונים לזוגות צעירים, מומלצי המועצה, המבוצעת ע"י חברת "קיראון"
ציפוי פלסטי למגרשי הטניס

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש