פרוטוקול הנהלה 24.2.65

אישור חזרה מהתפטרות של מזכיר המועצה
אישור קבלת הלוואות מקרן ביטוח פועלים חקלאיים, מקופה מרכזית לפקיד
אישור היטל מסים ל 55.56
אישור תב"ר מאגר המים
אישור תב"ר מדי מים במימון הבעלים
תוספת שכר לעובדי האשפה
אישור נציג לענייני הג"א במחוז ת"א
הקצבה חודשית לארגון ספורט בית"ר
תרומה לתאטרון אוהל להצגת היובל
אישור מועמדים לקורס זיקוקי דינור
אישור מזגני אויר למבנים הטרומיים של המועצה
החלפת נציג המועצה בברכת השחייה
אישור ראש המועצה מרכז חג העצמאות
החלטה על הרכב וועדת מל"ח

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש