פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 29) – 28.5.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 28) – 28.5.1968

* מחליטים על הקמת ועדת חקירה לבדיקת תלונה נגד מהנדס העיר עמוס אורן, על תקיפת סגן ראש המועצה סמי כץ ועובד המועצה גדעון פדר. וכן להשעות אותו החל מה-29.5.
* מאשרים פיטורים וביטול משרות של גננות ושל עובדי מועצה.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ואחידב

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש