פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 1) מה-7.12.1969

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 1) מה-7.12.69:
מחליטים:
לבדוק את איכות הכביש ברחוב פנקס
שיפוץ כביש רחוב אורנים
העברת בעלות על שטחים המיועדים לשטחי ציבור מחברת קיראון ומנהל מקרקעי ישראל למועצה המקומית , בתנאי שהשטחים יהיו מפונים משרידי המעברה.
מנהל מקרקעי ישראל תתחייב להעביר לבעלות המועצה חלק מגוש 1 חלקה 6497 המיועדת לדרך והנמצאת בבעלות פרטית (משפחת רב-און)
מאשרים קבלת הלוואה לגן ילדים ברימון.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה,  ד"ר יעקב אמיר, צבי פרידמן, עמנואל ירדני – סגני ראש המועצה
יעקב נחושתן, עליזה קרונטל – חברי המועצה
נוכחים:
דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה, עמוס אורן – מהנדס המועצה
חותמים: כהן וענבי

 

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש