פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 63) מה-29.5.1969

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 63) מה-29.5.1969
מחליטים:
לתת מענק הסתדרות הנוער העובד והלומד להקמת מגרש כדורסל.
לאשר את נסיעת גזבר המועצה לחו"ל לסיור לימודי ולאשר הוצאותיו בהתאם לחוק.
לאשר קצבת גמלאים לעובדים-פנסיונרים, בהתאם לקביעת הוועדה הפריטטית (מרכז השלטון המקומי והסתדרות הפקידים).

משתתפים: ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
חסר: י. כהן – ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים:  כץ וענבי

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש