פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 44) מה-25.6.1969

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 44) מה-25.6.1969:
*מכבדים את זכר ישראל שטיינגרטן ז"ל, אביו של אלחנן שטיינגרטן – חבר המועצה.
* דוחים את הצעת דאר לדחות את ישיבת המועצה שנועדה להערב – עקב פרסום דו"ח מבקר המדינה, לצורך הבעת אי אמון בהנהלה, לבואו של ראש המועצה.
* מאשרים את פרוטוקולים ישיבות הנהלת המועצה (משנת 1969):
מס' 62 מה-14.5, מס' 63 מה-29.5, מס' 64 מה-4.6, מס' 65 מה-9.6.
*מאשרים את פרוטוקול ישיבת ועדת הקניות מה-24.6.69 לקניית הנעלה וביגוד לעובדים.
* אישור קבלת הלוואה בסך 50,000 לירות, לבניית כיתות נוספות בבתיה"ס.

משתתפים:  ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה,
י. דאר, ז. נוימן, א. קרפ, מ. גזית,  י. סמרה, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
חסר: י. כהן – ראש המועצה,
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים:  כץ וענבי

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש