פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 72) מה-18.8.1969

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 72) מה-18.8.1969:

תשלום לפנסיונרים בגין הלנת שכר.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), ס. כץ, מ. קרמר – סגני היו"ר, מ. גזית – חבר המועצה
א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ואחידב

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש