פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 61) מה-5.5.1969

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מה-5.5.1969:

מחליטים לקבל הלוואה מבנק המזרחי לכיסוי חובות עבר.
נענים להזמנת גני תקווה לדון  באיחוד מונציפלי.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה
חסר: מ. גזית – חבר המועצה
א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים:  כהן ואחידב

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש