פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 60) מה-26.3.1969

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 60) מה-26.3.1969:
מחליטים על:
קבלת הלוואה לסלילת כביש המריבה (חיבור קריית אונו לדרך יצחק שדה).
התקשרות עם מוסך ממנוב לפיקוח על אחזקת הרכב, לתקופת ניסיון.
מתנגדים להוריד את מחירי המים היות ו"מפעל המים" הוא "מפעל סגור".
אישור תנאי ההסכם עם אליהו יעקב, לפינוי הצריף.
תשלום מקדמות לעובדים לפני חג הפסח.
להטיל על הגזבר והיועץ המשפטי מיתר, לבוא בדברים עם הנושים המחזיקים בהתחייבויות המועצה  כלפי הקבלן זלוף, ולהגיע עמם להסדר.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה
חסר: מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי, – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים:  כהן וענבי

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש