פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 55) מה-12.2.1969

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 55) מה-12.2.1969:

מאשרים את הצעת התקציב לשנת 1969-70 ולהביאה לאישור המועצה, בישיבתה הקרובה.
גביית מס לטובת המגבית המאוחדת לתמיכה בהיאחזויות ברמת הגולן
חכירת שטח גוש 6494 מהקרן הקיימת.
שיפוץ באר המים מס' 3, על ידי חברת נאמן – יצרנית המשאבה בבאר זאת.
איסוף אשפה באמצעות קבלן.
רכישת 5 מניות יסוד של בריכת השחייה מחברת דחפור, בהתאם למכתבו של אליעזר פינקלמן, מינואר 1969.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי, – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים:  כהן וענבי

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש