הודעות מישיבת הנהלת המועצה (מס' 53) מה-29.1.1969

הודעות מישיבת הנהלת המועצה (מס' 53) מה-29.1.1969:

למרות הסתייגות לגבי קיצוצי כוח אדם, מצד כץ וכהן, מודיעים על קיצוץ במשרות ריקשין לאה, שרמן ריטה ונגבי אסתר.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי, – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים:  כהן וענבי

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש