פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 50) מה-8.1.1969, (מס' 51) מה-15.1.1969

פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 50) מה-8.1.1969:
מפעל תעסוקה לנוער מפגר – מע"ש: העירייה מחליטה לאתר מקום בישוב, במקום לשלוח את שמונת הילדים למפעל בר"ג.

פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 51) מה-15.1.1969:
* מאשרים השתתפות 5 בני נוער במבצע "חילופי נוער" עם ילדים מקהילות באירופה. המועצה תכסה חלק מההוצאות.
* שחרור הצגות קולנוע לילדים מהטל עינוגים.

בשתי הישיבות:
משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים:  כהן וענבי

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש