פרוטוקול ישיבת מועצה (מספר 5 ) 8.3.1960

* היטל המסים 1960/61 (ואגרת הובלות אשפה): לאחר שראש המועצה פותח את הישיבה בהצגת גורמי הצעת ההעלאה בהיטל המסים (הארנונות, אגרות הובלת אשפה ומים) ולאחר הוויכוח המתפתח, הוא שוב מסביר את ההכרח בהעלאות המוצעות.
בעקבות ההצבעה, מאשרים את הצעת היטל המסים לשנת 1960/61 והתיקון בתוספת אגרת הובלות אשפה – בהתנגדות לוינסון ושהרבני.
* מחליטים על מתן הנחה בשיעור של 10% , לכל התושבים שישלמו את מסיהם בחודש אפריל 1960, מראש עבור כל שנת 1960/61.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), ש. צביר, סמי כץ, מ. גצולסקי, י. לוינסון, ז. נוימן, נחמיה בוקצ'ין, ו. שהרבני – חברי המועצה
חסר: י. אסלן – חבר המועצה
רושם הפרוטוקול:ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש