פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (31/62) – 31.10.1962

רכש מרצפות לאולם ההתעמלות
ריצוף מדרכות בשכונת גרין. אם במקום ריצוף ייסללו מדרכות שלמק (?) ,יידרש מגרין לבצע עבודות אחרות בתמורה להפרש במחיר.
רכש מערכת זיקוקי דינור, בהתאם הצעת משרד ראש הממשלה בסך 900 ל"י.
התראה לקבלן מלר בנושא סלילת כבישים: אם לא ייענה להתראה לא יהיו עמו התקשרויות עתידיות.
הקלות ברכישת זכויות מים למשרד השיכון ולחברות בנייה, כקבלני משרד השיכון לבניית שיכון עולים.
ביטוח עובדים בהשתתפות העובדים בחצי מהעלות.
העלאה בדרגה למר כץ סגן ראש המועצה.
משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש