תכנון ובנייה – קטעי עיתונות 1968-1962

"הצופה": שר הפנים: ח' ש. שפירא יחנוך את הבניין החדש של התיכון.
"דבר": הכנת תכנית מתאר לכל שטח השיפוט.
"הבוקר": בביקורו של שר הפנים יתבקש "מרחב מחיה ובנייה".
"הצופה" : שר הפנים נתכבד ביריית אבן הפונה לבית התרבות והספרייה.
"הצופה": נפת רמת גן במשרד הפנים.
"הארץ": רעיון "ציר התנועה" דרך השטח של "שיכון אזרחי"
"מעריב": תוספת בנייה, בקשת יהושע רוטנברג.
"דבר": תוספת בנייה, בקשת יהושע רוטנברג.
"הארץ": תוספת בנייה, בקשת יהושע רוטנברג.
"דבר" אישור תכנית מפורטת תמ"מ 18.
"דבר": נדונו בעיות מהנדסים ברשויות.
"היום": הפקדת תכנית מפורטת תטמ/ 86 א'.
"הצופה": הפקדת תכנית מפורטת תטמ/ 86 א'.
"דבר": הפקדת שינוי תכנית מפורטת פ"ת 348.
"הארץ": שינוי תכנית מפורטת פ"ת 348.
"היום": תכנית חלוקה בתחום תכנית מפורטת תמ"מ 66.
"על המשמר": תכנית חלוקה בתחום תכנית מפורטת תמ"מ 66.
"מעריב": הפקדת שינוי תכנית תמ"מ 66 א'.
"מעריב": חוק החנינה הופעל עבירת הנאשמים בסגירת מרפסות נמחקה.
"למרחב": תכנית חלוקה בתחום תכנית מפורטת תמ"מ 66.

/// מיכל 41 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש