סמל קריית אונו 1963-1957

סמל קריית אונו
הצעה לסמל. ציור + מזכר הסבר. נשלח לקופמן מהנדס המועצה מדב בן דרור
4 הצעות של מציע אחד [דנציגר?]
פרוטוקול הנהלת מועצה מס 70 (הזוכה בתחרות דרור בן-דב מחיפה)
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 51 (אישור הסמל, והסבר: "בית" + "תעשייה" + "ורק".) [זה הסמל האחרון?]
לדרור בן-דב, להוסיף לכיתוב "מועצה מקומית קריית- אונו"
"דבר" מכרז לסמל המועצה.
"מעריב" מכרז לסמל המועצה.
למועצה לעשור עצמאות ישראל, אין עדיין סמל המקום.
"מעריב" ק. אונו בחרה בסמל.

*** "הקריה שלנו" 1990, חוברת לתלמידים.

/// מיכל 41 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש