שכונת אונו – ביטחון הציבור 1939

וולך מיכאל לקצין המחוזי: גמרנו את בניית בריכת המים ניגשים לבניית 45 בתים הראשונים להתלהב (?) במצב הביטחון שכונתנו גובלת עם פרדסי כפר ענה.
קצין המחוז למשטרת רמת גן ,מכתבו הנ"ל של וולך מיכאל .
לשכונת הפועלים כפר אונו לקצין המחוז, מאשרים קבלת מכתבים לישעיהו זיידמן לקצין המחוז.
אנחנו בונים שכונה של 60 בתים בהתאם לתכנית שאושרה, מספר בתים כבר קיימים מקבלים מים מכפר אז"ר. מבקשים הגנה על היישוב. תחנת משטרה מקומית וכלי נשק.
מקצין המחוז למשטרת רמת גן .
תזכורת למכתב מיום 25.8.39 משטרת רמת גן למשרדי מחוז המושבות.
שולחים העתקי מכתבים.

/// מיכל 14 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image