אגודת המים – ספר קופה מאי-אוגוסט 1951

בתוכו:
תעשיית רעפים
סוטוטובסקי – ממנוף
חברת חשמל באר, רסקו – מאי
לני שלמה
עומר סעדיה יוסף
בוסידן משה
אגברה ישראל
קבוצת ",אפל"
בינו רחמים
וייס זיסו-גזוז

/// מיכל 21 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש